ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

« Назад

ОБЯВА:

01 - 28.10.2019г.- „Изграждане на Първи етаж от Двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII , кв.234, гр.Кърджали”, Стара градска част, Кърджали, плочата на кота +3,35 и покриване с временна дървена конструкция-Етап I”