ОБЯВИ

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 07.06.2024 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 20.12.2023 г.) »

 Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публичен търг обявен за 20.07.2023 г. (публ. 18.07.2023 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 22.06.2023 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор №40909.106.704(публ. 15.07.2022 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор №40909.106.521(публ. 15.07.2022 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на девет броя проектни поставяеми търговски обекти(публ. 03.12.2021 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 40909.106.606.1.1 разположен на две нива в югозападната част на първи и втори етаж на двуетажна сграда(публ. 03.12.2021 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване безсрочно право на строеж в УПИ III, кв.233 по ЗРП на СГЧ гр.Кърджали(публ. 21.10.2021 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване безсрочно право на строеж за изграждане на едноетажна пристройка(публ. 21.10.2021 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за поставяеми търговски павилиони(публ. 23.09.2021 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 10.06.2021 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 10.12.2020 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж за обект „Втори етап на двуетажна сграда с магазини и стаи за гости” (публ. 25.09.2020 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж за обект „Обществена тоалетна пазар на производителите” (публ. 03.09.2020 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 23.06.2020 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ ХI-2526, кв.72 по плана на „Стара градска част“-гр.Кърджали, отреден за обществено обслужване (публ. 25.10.2019 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните проектни обекти в „Двуетажна сграда с магазини и офиси” (публ. 09.07.2019 г.) »

 ОБЯВА: "Пазар на производителите" ЕАД обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Двуетажна сграда с магазини и офиси" в УПИ VII-, кв.234 по ПУП на гр.Кърджали (публ. 20.03.2019 г.) »

 ОБЯВА: "Пазар на производителите" ЕАД обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на обекти (публ. 19.12.2018 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на проектни имоти – три броя магазини за промишлени стоки, ведно с отстъпено право на строеж (публ. 03.11.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обекта: „Столова за администрацията” (публ. 29.09.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор №40909.106.652 с площ 461 кв.м. (публ. 15.09.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обектa: „Столова за администрацията” (публ. 02.08.2017 г.) »

 ОБЯВА: търг с преки преговори на лек автомобил с рег.№К1420АТ, марка”Пежо”, модел, „Партнер” (публ. 26.07.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 20.06.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект: „Поставяем търговски павилион”, с площ от 20.43 кв.м. (публ. 13.06.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти: „Столова за персонала към администрацията и Информационен център” и „Зала за манипулиране и пакетиране” (публ. 14.02.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 20.12.2016 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект: „ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОНИ” – 12 броя (публ. 22.11.2016 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти: „Столова за администрацията” и „Зала за манипулиране и пакетиране” (публ. 20.10.2016 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти: „Столова за администрацията” и „Друг вид самостоятелен обект в сграда” (публ. 09.09.2016 г.) »