ОБЯВИ

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на проектни имоти – три броя магазини за промишлени стоки, ведно с отстъпено право на строеж (публ. 03.11.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обектa: „Столова за администрацията” (публ. 29.09.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор №40909.106.652 с площ 461 кв.м. (публ. 15.09.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обектa: „Столова за администрацията” (публ. 02.08.2017 г.) »

 ОБЯВА: търг с преки преговори на лек автомобил с рег.№К1420АТ, марка”Пежо”, модел, „Партнер” (публ. 26.07.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 20.06.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект: „Поставяем търговски павилион”, с площ от 20.43 кв.м. (публ. 13.06.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти: „Столова за персонала към администрацията и Информационен център” и „Зала за манипулиране и пакетиране” (публ. 14.02.2017 г.) »

 ОБЯВА: Публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем (публ. 20.12.2016 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект: „ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОНИ” – 12 броя (публ. 22.11.2016 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти: „Столова за администрацията” и „Зала за манипулиране и пакетиране” (публ. 20.10.2016 г.) »

 ОБЯВА: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти: „Столова за администрацията” и „Друг вид самостоятелен обект в сграда” (публ. 09.09.2016 г.) »