Дейности: Отдаване под наем

 
НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ОБЩО
Хладилни складове среднотемпературни за плодове и зеленчуци

кв.м.

333,20

Хладилни складове, предохлаждане на плодове и зеленчуци, средно-температурни

кв.м.

120,10

Хладилни складове (камери) с контролируема атмосфера

кв.м.

111,20

Складове  без охлаждане за плодове и зеленчуци

кв.м.

544,12

Складове за търговия на едро кота -2,5

кв.м.

202,60

Презентационни маси под вантова конструкция, пазар на производителите*

бр.

80

Презентационни маси за цветя

бр.

3

Места за превозни средства под вантова конструкция на пазара на производителите

бр.

45

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ОБЩО

Офиси на производителите в информационен център

кв.м.

72,40

Офиси за производителите

кв.м.

49,50

Офиси информационен център

кв.м.

156,50

Площ информационен център 67,2 кв.м..

кв.м.

67,2

Зала за манипулиране на плодове и зеленчуци с обслужващи прилежащи помещения 410,70 кв.м.

кв.м.

410,70

Бюфет информационен център

кв.м.

88,80

Бюфети и столова за хранене на персонала в Пазар на производителите

кв.м.

227,90

- Паркоместа за леки коли

бр.

134

 - Паркоместа за лекотоварни

бр.

20

 - Паркоместа за тежкотоварни

бр.

15

Интернет център

кв.м.

15,02

Офис на производителите в информационен център

кв.м.

121,9