Изпълнителен директор: Рамадан Халим Вели

 

Дата на раждане: 27 март 1962г.

Образование:
1983г. - 1987г. – ВИНС "Д.Благоев" гр. Варна
Степен на образование:   магистър „Счетоводство - търговско, бюджетно, промишлено, анализ и контрол на стопанската дейност "
Квалификация: икономист-счетоводител

Трудов стаж:
28.06.2012г. - до момента - изпълнителен директор на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД
01.06.2011г. - 20.04.2012г. - свободна професия счетоводни и финансови услуги;
01.04.2004г. - 25.05.2010г. - старши експерт в Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната";
08.08.2002г. - 31.03.2004г. - главен експерт в ИА "Управление на частната държавна собственост на Министерство на отбраната";
01.12.1992г. - 13.05.1997г. - данъчен инспектор в Териториално данъчно управление – Кърджали;
15.04.1991г. - 04.12.1991г. - главен счетоводител в Общинска администация - Джебел;
07.12.1987г. - 05.08.1989г. - счетоводител в РПК "Наркооп" гр.Кърджали;

Квалификация:
Удостоверение от Института по публична администрация и европейска интеграция

Работа с компютър - MS OFFICE, INTERNET,Windows и др.

Свидетелство за управление на МПС, кат."B"

Семейно положение:
Женен, с две деца