Услуги

Съгласно правилника за организация на дейността си “Пазар на производители – Кърджали” ЕАД предоставя следните услуги на търгуващите на пазара земеделски производители: