Добре дошли

“Пазар на производителите” ЕАД е юридическо лице, 100% общинска  собственост. Дружеството е регистрирано на 22 март 2004 год. и от създаването си непрекъснато разширява дейността си. Дружеството е регистрирано с цел организиране на пазар на производители, осъществяване на инвестицията и разширяване на дейността му.
Дейността на пазара е регулирана от Правилник за организацията и дейността му. Съгласно правилника на пазара на производители търгуваните на него стоки са: всички видове плодове и зеленчуци, цветя и риба. Разпорежданията в правилника касаят всички, осъществяващи търговска дейност на територията  на пазара. Всички търгуващи на пазара са задължени да търгуват само стока, снабдена с документ за произход и удостоверение за качество, при задължително спазване на санитарно-хигиенните и ветеринарни изисквания към тях.
На “Пазара на производители” се осъществява покупко-продажба на плодове и зеленчуци, цветя и риба от производители-физически и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба №3 за регистрация на земеделските производители и организации на производители по реда на наредба 21 от 2001 год. за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци по регистъра на МЗГ.